LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Gazi Üniversitesi - Tıp Fakültesi, Dermatoloji Bölümü
İkamet (1994-1998)
Görevleri şunlardır: Dermatolojik hastalıkların değerlendirilmesi ve değerlendirilmesi ile bir poliklinik ve iki eğitim hastanesinin cinsel yolla bulaşan hastalıkların yönetimi
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Kozmesötik Bilimler
Derece: Yüksek Lisans (1996-1998)
İçerdiği Görevler: Kozmesötik formülasyon hazırlamak ve kozmesötik formülasyonlardaki konsantrasyonlara bağlı olarak aktif bileşenlerin işlevlerini değerlendirmek.

EĞİTİM
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara, TÜRKİYE
Derece: M.D 1994

SON ÇALIŞMA VE ARAŞTIRMA DENEYİMİ
GM Estetik Dermatoloji Kliniği İstanbul, TÜRKİYE
Sahip. Birkaç Estetik tedaviyi yönetmek (2000-günümüz)
AyvansarayUniversity, HairCareandBeautificationSciencesIstanbul, TURKEY
Bölüm Başkanı (2015-2017)
Kavram Üniversitesi, Sağlık Bilimleri İstanbul, TÜRKİYE
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi (2014-2015)
Kapsanan Görevler: Tıbbi Terminoloji Radyodiyagnostik Anatomi

International Hospital İstanbul, TÜRKİYE
Estetik Dermatoloji Bölümü Genel Müdürü (2000-2005)
İçerdiği Görevler: Çeşitli kozmetik dermatoloji tedavilerini yönetmek,
Derma Slim Estetik Dermatoloji ve Cerrahi Kliniği (1998-2000)
Sahibi ve Ankara, Muğla, TÜRKİYE

KONUŞMA & EĞİTİM RANDEVULARI
Artecoll Dolgu Eğitmeni (2003-2004) İstanbul, TÜRKİYE
Restylane Eğitmeni (2012-Halen) İstanbul, TÜRKİYE
Radiesse Eğitmeni (2013-Halen) İstanbul, TÜRKİYE
FTC / PDO Eğitmeni (2013-Halen) İstanbul, TÜRKİYE
Saç Ekimi Cerrahisi (2011-Günümüz)


ÜYELİKLER
1. Türk Dermatoloji Derneği (1994-Halen)
2-Türkiye Kozmetik Araştırmacılar Derneği (1998-Halen)
3-ESCAD (2007-Günümüz)

POST-GRADUATE TRAINING

University of Gazi –School of Medicine, Deparment of Dermatology

Residency ( 1994-1998)

Duties include: Assessment and evaluation of dermatological diseases and as well as sexually transmited diseases management of one outpatient clinic and two teaching hospitals

 Hacettepe University, Faculty of Pharmacy,Pharmaceutic Technology Cosmeceutical Sciences

Degree:Master of Sciences(1996-1998)

Duties Include:Preparing cosmeceutical formulation and evalıating the funtions of active ingredients depending of concentrations on cosmeceutical formulations.

EDUCATION

Hacettepe University School of Medicine                                  

Ankara, TURKEY Degree: M.D 1994

RECENT WORK AND RESEARCH EXPERIENCE

GM Esthetical Dermatology Clinic             İstanbul, TURKEY

Owner. Managing several Esthetical treatments  (2000-present)

AyvansarayUniversity, HairCareandBeautificationSciencesIstanbul,TURKEY

Head of Department (2015-2017)

Kavram University, HealthSciences    İstanbul, TURKEY

Instructor andresearchassistant   (2014-2015)

Duties Include: Medical Terminology Radiodiagnostic Anatomy 

International Hospital İstanbul, TURKEY

Esthetical Dermatology Department General Manager (2000-2005)

Duties Include: Managing several cosmetic dermatolgy treatments,

Derma Slim Esthetical Dermatology and Surgery Clinic (1998-2000)

Owner and Ankara, Muğla,TURKEY

LECTURING&TRAINING APPOINTMENTS

Artecoll Filler Trainer (2003-2004) İstanbul,TURKEY

Restylane Trainer  (2012-Present)  İstanbul,TURKEY

Radiesse Trainer (2013-Present)  İstanbul,TURKEY

FTC /PDO Trainer (2013-Present) İstanbul, TURKEY

HairTransplantSurgery (2011-Present)

MEMBERSHIPS

1.Turkish Dermatological Society (1994-Present)

2-Turkish Cosmetical Researchers Society (1998-Present)

3-ESCAD (2007-Present)

0212 215 55 35
+90 532 059 8185
WhatsApp ile Sor